jueves, 11 de marzo de 2010

El consell de barri tria la coordinadora d’entitats d’Horta com a vicepresidenta

El passat 21 de gener, es va constituir el consell de barri d’Horta, òrgan de proximitat que tracta totes les qüestions referents al barri. En la sessió, es va triar la coordinadora d’entitats d’Horta, Roser Vallhonesta, com a nova vicepresidenta de l'organisme.

Segons les seves paraules, el consell és una subdelegació del barri –el districte en té 11- creat amb la finalitat d’impulsar “la participació ciutadana, la proximitat i la convivència”. Es faran dues reunions ordinàries l’any, en què participaran amb dret a vot la presidenta del consell (regidora del districte o la presidenta), la vicepresidenta, la secretària de barri, un conseller de districte de cada grup municipal i les entitats o associacions de veïns inscrites al registre de l’Ajuntament. També hi podran participar –sense dret a vot, però- els veïns i entitats no inscrits, així com els professionals que es consideri oportú.

Vallhonesta explica que el consell funcionarà amb comissions de treball anomenades “de seguiment”, i que, ara per ara, “s’està muntant un règim intern perquè els consells de barri funcionin igual”. Fins que no s’hagin consensuat aquestes normes internes no es formaran les comissions. Amb tot, Vallhonesta suposa que n’hi haurà d’urbanisme, de tipus social i d’ordre i seguretat.

A banda de vicepresidir el consell, Roser Vallhonesta coordina les diferents associacions i entitats del barri, “unes 24 o 25”. Les funcions principals d’aquest càrrec consisteixen en facilitar que les entitats “es coneguin i es relacionin entre sí i duguin a terme activitats conjuntes, i així mateix tenir força davant l’administració o amb qualsevol actitud que es vulgui pendre”. L’activitat més rellevant en què participen totes “és l’organització de la festa major”. D’altres events importants en què prenen part les associacions són la cavalcada dels reis, una obra de teatre que es fa cada any per relacionar les entitats, un sopar l’any de tipus festiu i les dotze hores d’esport.

Vallhonesta no para quieta. És membre del Consell ciutadà (antic consell de cent), en qualitat de representant del districte Horta-Guinardó, i de la comissió permanent del consell. Per tot plegat, el 2001, va rebre la medalla d’Honor de Barcelona, amb la qual l’Ajuntament distingeix les persones o entitats que contribueixen al foment de la consciència ciutadana i la defensa de Barcelona.

Algunes crítiques als consells de barri

Els consells de barri han rebut algunes crítiques. L'AAVV de la Prosperitat, a Nou Barris, considera el consell "un nou organisme on la informació funciona unilateralment i on hi ha poques possibilitats de generar participació real".

No hay comentarios: